Chào mừng đến với Website

Nam Phu Cons

Với khẩu hiệu “1 ý chí, 10 thành công”, tập thể CÔNG TY TNHH XD TM DV SX NAM PHÚ đang nỗ lực không ngừng tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực “Đầu tư xây dựng – Thi công xây lắp – Kinh doanh, thương mại – Tư vấn, khảo sát, thiết kế” khai thác mọi tiềm năng để trở thành một Công ty đi đầu trong lĩnh vực xây dựng.

09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: TAKENAKA

Tổng diện tích sàn: 299m²
Địa điểm xây dựng: Tòa nhà HD Bank, Quận 1, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: TECH BASE VIỆT NAM

Tổng diện tích sàn: 1170m²
Địa điểm xây dựng: Tầng 10, Tòa nhà Saigon Center, Quận 1, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: MONEY FORWARD

Tổng diện tích sàn: 750m²
Địa điểm xây dựng: Tầng 21, Tòa nhà ETOWN, Quận 4, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: LEOPALACE 21 SERVICED OFFICE

Tổng diện tích sàn: 700m²
Địa điểm xây dựng: Tầng 23, Tòa nhà LIM TOWER, Quận 1, TpHCM

Button Text
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: CLOVER RESTAURANT

Tổng diện tích sàn: 200m²
Địa điểm xây dựng: 8A Thái Văn Lung, Quận 1, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: TAKENAKA

Tổng diện tích sàn: 299m²
Địa điểm xây dựng: Tòa nhà HD Bank, Quận 1, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: TECH BASE VIỆT NAM

Tổng diện tích sàn: 1170m²
Địa điểm xây dựng: Tầng 10, Tòa nhà Saigon Center, Quận 1, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: MONEY FORWARD

Tổng diện tích sàn: 750m²
Địa điểm xây dựng: Tầng 21, Tòa nhà ETOWN, Quận 4, TpHCM

Xem công trình
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: LEOPALACE 21 SERVICED OFFICE

Tổng diện tích sàn: 700m²
Địa điểm xây dựng: Tầng 23, Tòa nhà LIM TOWER, Quận 1, TpHCM

Button Text
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Công trình: CLOVER RESTAURANT

Tổng diện tích sàn: 200m²
Địa điểm xây dựng: 8A Thái Văn Lung, Quận 1, TpHCM

Xem công trình